Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci nowych odbywać się będzie w terminie od 1 marca /godz. 12.00/ do 15 marca 2024 r. /godz. 16.00/.

W tym terminie należy wypełnić wniosek elektronicznie na stronie https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk . Po wypełnieniu wniosku na stronie należy wydrukowany wniosek dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z wymaganymi załącznikami.

W placówce będzie funkcjonować skrzynka podawcza na dokumenty dostępna przy wejściu do przedszkola. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi zaznaczone kryteria należy dostarczyć w kopercie. Informacje dla zainteresowanych naborem udzielane są telefonicznie lub emailowo na adres: sekretariat@p80.edu.gdansk.pl. Zachęcam do zapoznania się z naszym profilem na facebooku i stroną internetową.

Przed przystąpieniem do naboru należy zapoznać się z zasadami rekrutacji - dostępnymi w załączeniu do informacji. Wniosek i inne dokumenty dostępne będą od dnia
1 marca 2024 r.